sognebladet for Tødsø-Alsted-Sdr. Dråby sogne

 Sognebladet udkommer fire gange om året.
Gudstjenestelisten løber en måned længere frem end sognebladet ellers dækker.

Undtagelsesvis kan der ske ændringer på listen for denne sidste måned, for eksempel hvis der kommer en anmodning om lørdagsdåb.

 Sognebladet marts-april-maj-(juni) 2018

Verden udenfor

Kirken klædt på til fest