Kontakt

Tødsø

Menighedsrådsformand:
Svend Alstrup Kristensen
Fyrvejen 42, Nykøbing
tlf. 9772 2689

Kirkeværge:
Frede Mark
Tidselkærvej
7900 Nødkøbing M
tlf. 9774 0260

Graver:
Tonny Kærgaard
Nordmorsvej 54, Solbjerg
tlf. 3064 4224
hverdage 8-16 u./mandag
todsokirke@gmail.com

Organist: Søges

Kirkesanger: 
Marie Klausen

Der kommer ny menighedsråd i Alsted og Tødsø med kirkeårets udgang, dvs. ultimo november.