Kontakt

Alsted

Menighedsrådsformand:
Poul Møller Hansen, 
Enghaven 4, Skarum, 
tlf. 2095 2780/9775 1945
poul.moller.hansen@altiboxmail.dk 

Kirkeværge:
Aase Kristensen
Enghaven 15,  Skarum
7900 Nykøbing M
tlf. 2985 0228  

Graver:
Kirsten Nielsen,
Strandgaden 59, Skarum,
tlf. 6154 7398,
hverdage 8-16 u./mandag
ksgraver@gmail.com

Organist: Søges

Kirkesanger: 
Marie Klausen

Der kommer ny menighedsråd i Alsted og Tødsø med kirkeårets udgang, dvs. ultimo november.