Kontakt

Sognepræst

Joan Amalie Holck

Sognepræst

Tødsø Præstegård
Gl. Landevej 32
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 97 72 55 22
Mobil: 30 54 55 20
Mail: jamh@km.dk
Send sikkermail

Kirkebil Kan bestilles til hver gudstjeneste og alle sognearrangementer, senest dagen før. Morsø Taxi og Turisttrafik
Tlf: 97 76 76 76

Tødsø

Menighedsrådsformand Ann-Lisbeth Højgaard Bech  Tlf: 47 31 17 50
Kirkeværge Martin Fyhring Støvlbæk Nielsen Tlf: 51 95 04 48
Graver Tonny Kærgaard
hverdage 8-16 u./mandag
Tlf: 30 64 42 24
todsokirke@gmail.com
Organist Lisbeth Frandsen   
Kirkesanger Marie Klausen  

Alsted

Menighedsrådsformand Poul Møller Hansen Tlf: 20 95 27 80 / 97 75 19 45
poul.moller.hansen@altiboxmail.dk
Kirkeværge Jonna Christensen Tlf: 61 74 24 01
Graver Birthe Spanggaard Tlf: 61 54 73 98
tirsdag til fredag 8-16
ksgraver@gmail.com
Organist Lisbeth Frandsen   
Kirkesanger Marie Klausen  

Sdr. Dråby

Menighedsrådsformand Kirsten Nielsen Tlf: 30 46 14 95
draaby92@hotmail.com
Kirkeværge Laura Poulsen Tlf: 52 11 00 06
Graver Birthe Spanggaard Tlf: 61 54 73 98
tirsdag til fredag 8-16
ksgraver@gmail.com
Organist Lisbeth Frandsen  
Kirkesanger Marie Klausen