Konfirmation

Konfirmation

Fejring af årets konfirmander er flyttet til EFTER sommerferien. 
De nye datoer er:
Lørdag den 11. september i Nykøbing kirke.
Søndag den 12. september i Tødsø kirke.
Tjenesten udgår i Alsted kirke.

Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby Pastorat.

Sådan foregår selve konfirmationen
Ved konfirmationen går præster og konfirmander ind i kirken sammen.
Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
 Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen.
Så holder præsten en tale til jer konfirmander, og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret. I går op til alteret sammen, og præsten kalder derpå hver enkelt op til knæfaldet. 
Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit eget konfirmationsord, som du selv har valgt og tager med dig ud i livet.


Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
 Derefter går I ned til jeres familie og resten af gudstjenesten sidder du på din plads. Alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten og når præsten og alle konfirmander har forladt kirken,  følger jeres familie og menigheden.

Konfirmationsforberedelse 2020-2021

Konfirmationen i vores pastorat er flyttet til den 12. september.
Folderen herunder er IKKE opdateret.

Læs her folderen omkring vores Konfirmationsforberedelse 2020-2021.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Hent blanketter til konfirmandindskrivning her.

Samt I skal udfylde vores samtykkeerklæring.

Indskrivningssedlen og samtykkeerklæringen, skal I aflevere på kirkekontoret (evt. en kopi).