Konfirmation

Konfirmation

  • Alsted kirke,  30. april 2022
  • Tødsø kirke,  1. maj 2022
  • Nykøbing kirke,  14. maj 2022

Første mødedag er den 12. oktober 2021 – en hel dag.
Derefter den 26. oktober 2021 kl. 8.00-9.30 og efterfølgende tirsdage i lokale 2, kirkecentret ved Nykøbing kirke.

Konfirmanderne forventes at medvirke ved højmesse den 5. december kl. 10.00 i Nykøbing kirke eller 19. december kl. 19.00 i Tødsø kirke.


Sådan foregår selve konfirmationen
Ved konfirmationen går præster og konfirmander ind i kirken sammen.
Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
 Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen.
Så holder præsten en tale til jer konfirmander, og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret. I går op til alteret sammen, og præsten kalder derpå hver enkelt op til knæfaldet. 
Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit eget konfirmationsord, som du selv har valgt og tager med dig ud i livet.


Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
 Derefter går I ned til jeres familie og resten af gudstjenesten sidder du på din plads. Alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten og når præsten og alle konfirmander har forladt kirken,  følger jeres familie og menigheden.

Konfirmationsforberedelse 2021-2022

Indskrivning har fundet sted og afleveringssted er præstegården i Tødsø eller kirkekontoret i Nykøbing.

Læs her folderen omkring vores Konfirmationsforberedelse 2021-2022.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Samt I skal udfylde vores samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæringen, skal I aflevere på kirkekontoret (evt. en kopi).