Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en festdag, hver gang et barn bliver døbt.

Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.
Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.
Hvis dit barn skal døbes, så ring til sognepræst Joan Amalie Holck (tlf 3054 5520). Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor hun fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.
Når Joan ikke svarer på et opkald, kan I med fordel sende en sms med jeres navn og ærinde.
Sognepræsten dækker tre sogne, og derfor er der kun gudstjeneste i kirkerne hver tredje søndag/helligdag.

Hvad skal du gøre?
Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret i morens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "Omsorgs- og ansvarserklæring".
Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Sådan foregår dåben
En dåb er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten begynder med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten til barnet og tegner kors for barnets ansigt og bryst som tegn på, at det nu hører til hos Gud.
Derefter kommer vi til den del, hvor den, der bærer barnet, skal svare på præstens spørgsmål.


Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”.
Den, der bærer barnet, svarer.

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
- Ja!

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber?
- Ja!

Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
- Ja!

Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?
- Ja!

Vil du døbes på denne tro?
- Ja!

Så øser præsten vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.
Sammen beder alle i kirken fadervor for barnet, det er den første dåbsgave, den døbte modtager.
En storebror eller -søster eller en fadder kan derefter tørre barnets hoved.
Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.
Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten.
Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med den lille.

Navnet:
Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende en blanketten ”Navngivning” til kirkekontoret.

Hvad skal barnet hedde:
Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne. 


Traditioner:
I forbindelse med dåbssamtale og dåb får dåbsbarnet tre gaver:
En lille bamse med et stort hjerte ved dåbssamtalen
Fadervor lige efter dåben og børnebibel med dåbsattest efter dåben.

Når den døbte er i konfirmationsalderen eller voksen, skiftes børnebiblen ud med en rigtig bibel i en udgave, der passer til modtageren.