Præstens side

FRYGT IKKE, TRO KUN

Musik bevæger os, og vi bruger musik og sang til at ledsage os gennem glæde og sorg. Vi kan også bruge musikken til at omfavne og forvandle vores følelser, før de omfavner og forvandler os.

Noget musik kan drive os til vanvid. Hvilken af slagsen kommer an på, hvor vi er i vores liv, hvilken viden, hvilke erfaringer og livsanskuelser vi har indsamlet igennem vores leveår.

Anden musik bruger vi til at udtrykke vores kærlighed, og vi bruger velkendte melodier som grundlag for lejlighedssange til festlig brug. I de unge år bruger vi vores egen tids musik til at markere en voksende uafhængighed af vores forældre og samhørighed med dén ungdomskultur, vi går ind i. En helt fjerde slags bruges til at synge småfolket til ro ved aftentide.

I kirkelige sammenhænge, når vi går ind i troens rum, bruger vi også musik - også af forskellig slags.

»Dagens« salme omfatter, i sin korthed, både lovprisning, bekendelse, bøn og fortrøstning. Den stråler i melodi og tekst af en fromhed, som kun de færreste af os udlever i hverdagslivet og måske kun genkender ved særligt vellykkede gudstjenester, ved særlige højtider.

I mine øren kunne melodien stamme fra den himmelske hærskare, som synger julenat - aldeles overjordisk.

En melodi af hvilken man får fred i sindet… hvis ikke den i stedet frustrerer en lytter, som ikke tåler en absolut fred og en overgivelse til den, der er større end os.

Det kræver mod at overgive sig. Også med mindre end hud og hår - fx bare med vores overvældende følelser til Gud.

Frygt ikke, tro kun.

Joan Amalie Holck

Den Danske Salmebog 62 

1. Jesus - det eneste, 
helligste, reneste
navn, som af menneskelæber er sagt.
Fylde af herlighed,
fylde af kærlighed,
fylde af nåde, af sandhed og magt.

2. Modgangen møder mig,
aldrig du støder mig
bort fra din hellige, mægtige favn.
Mennesker glemmer mig!
Herre, du gemmer mig
fast ved dit hjerte og nævner mit navn.

3. Herre, du høre mig,
Herre, du føre mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst!
Giv mig at bøje mig,
giv mig at føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst!

4. Du er den eneste,
helligste, reneste;
giv mig dit rene og hellige sind!
Fri mig fra farerne,
frels mig fra snarerne,
tag mig til sidst i din herlighed ind!

Ole Theodor Moe 1904.