Menighedsrådsvalet

Orienteringsmøde

Der skal i år afholdes menighedsrådsvalg i Tødsø sogn og Sdr. Dråby sogne.

Som et led i menighedsrådsvalget afholder Tødsø og Sdr. Dråby sogne tirsdag den ­­­­10. maj 2022 orienteringsmøde og alle interesserede er velkomne til at deltage.

På mødet orienteres der om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg.

Orienteringsmøde afholdes i:
Tødsø, i konfirmandstuen den 10. maj kl. 19.00.
Sdr. Dråby, i kirken den 10. maj kl. 19.00.