Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationen går præster og konfirmander ind i kirken sammen.
Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen.
Så holder præsten en tale til jer konfirmander, Oo I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret. I går op til alteret sammen, og præsten kalder derpå hver enkelt op til knæfaldet. 
Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit eget konfirmationsord, som du selv har valgt og tager med dig ud i livet.


Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Derefetr går I ned til jeres familie og
resten af gudstjenesten sidder du på din plads. Alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten og når præsten og alle konfirmander har forladt kirken,  følger jeres familie og menigheden.